VAK LATVIJA vadības ziņojums, saīsinātie finanšu pārskati 2015.gada I ceturksnis

Valsts SIA "VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 2015.gada 01.janvāris-31.marts.