SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2017.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Saīsinātais finanšu pārskats, 

par periodu 2017.gada 01. janvāris - 30. jūnijs

 


Pievienotie faili:

VAK_LATVIJA_fin.parskats_01.-30.06.2017.pdf