NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS 2018

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats, 

no 2018. gada 01. janvāra līdz 30. septembrim

 
NEREVIDĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS 2018

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats, 

no 2018. gada 01. janvāra līdz 30. jūnijam

 
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2018.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Saīsinātais finanšu pārskats, 

par periodu 2018.gada 01. janvāris - 31.marts

 
VSIA VAK "LATVIJA" GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2017.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

GADA PĀRSKATS

par periodu 2017. gada 01. janvāris - 31. decembris

 
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.09.2017.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Saīsinātais finanšu pārskats, 

par periodu 2017.gada 01. janvāris - 30. septembris

 
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-30.06.2017.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Saīsinātais finanšu pārskats, 

par periodu 2017.gada 01. janvāris - 30. jūnijs

 

 
SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU 01.01.-31.03.2017.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Saīsinātais finanšu pārskats, 

par periodu 2017.gada 01. janvāris - 31.marts

 
VSIA VAK "LATVIJA" GADA PĀRSKATS 01.01.-31.12.2016.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

GADA PĀRSKATS

par periodu 2016. gada 01.janvāris - 31.decembris

 
VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-30.09.2016.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI, PAR PERIODU 2016.GADA 1.JANVĀRIS - 30.SEPTEMBRIS

 
VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-30.06.2016.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI, PAR PERIODU 2016.GADA 1.JANVĀRIS - 30.JŪNIJS

 
VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI PAR PERIODU 01.01.-31.12.2015.

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA"

VADĪBAS ZIŅOJUMS UN FINANŠU PĀRSKATI, PAR PERIODU 2015.GADA 1.JANVĀRIS - 31.DECEMBRIS

 
Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.-30.09.2015.

VALSTS SIA "VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 2015.gada 01. janvāris - 30. septembris.

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” “, turpmāk tekstā arī – “Koris”, parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 2845.00 saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas 2016.gada 16.novembra lēmumu Nr. 6-12/206322100 % kapitāla daļu īpašnieks ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija .

Lasīt vairāk

 
Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati par 2015.gada I pusgadu

VALSTS SIA "VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 2015.gada 01. janvāris - 30. jūnijs.

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” “, turpmāk tekstā arī – “Koris”, parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir LVL 2000 (no 2014. gada 1. janvāra atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 4. panta pirmajai daļai – 2845,74 euro).100 % kapitāla daļu īpašnieks ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Denominācija nav notikusi.

Valsts sabiedrība ar .

Lasīt vairāk

 
VAK LATVIJA vadības ziņojums, saīsinātie finanšu pārskati 2015.gada I ceturksnis

Valsts SIA "VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 2015.gada 01.janvāris-31.marts.